ÇALIŞMA İNİ İŞLEMLERİ GEREKLİ EVRAKLAR

Yabancılar çalışma izni


Çalışma Bakanlığı Yabancılar çalışma izni, Türkiyede yabancı çalışma izni uzatma gerekli evraklar, yabancılar çalışma izni için gerekli evraklar, yabancı çalışma izni için gerekli belgeler, yabancıların çalışma izni için gereken belgeler, yabancı çalışma izni için gereken belgeler, yabancı çalışma izni başvuru, yabancı çalışma izni başvuru evrakları, yabancı çalışma izni başvuru dilekçesi, yabancıların çalışma izni başvuru dilekçesi, yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi, ikamet tezkere işlemleri, İkamet tezkeresi başvuru,ikamet tezkeresi için dilekçe örneği, ikamet tezkeresi için e-randevu,ikamet tezkeresi için gerekli belgeler, ikamet tezkeresi için randevu alma, ikamet tezkeresi ile ilgili yönetmelik,ikamet tezkeresi işlemleri, ikamet tezkeresi nasıl alınır,İkamet tezkeresi nedir,İkamet tezkeresi randevu, ikamet tezkeresi uzatma gerekli belgeler, ikamet tezkeresi uzatma için gerekli belgeler, yabancılara çalışma izni, ikamet tezkeresi uzatma işlemleri, ikamet tezkeresi yönetmelik,kırsal kalkınma destekleme fonu, kırsal kalkınma fonu, kırsal kalkınmayı destekleme fonu, Turizm belgesi nasıl alınır, Turizm işletme belgesi, Turizm işletme belgesi yönetmeliği, Turizm yatırım belgesi, Turizm yatırım belgesi için gerekli belgeler, Turizm yatırım belgesi için gerekli evraklar,Türkiye’de ikamet tezkeresi, Türkiye’de oturma izni nasıl alınır,Türkiyede ikamet izni nasıl alınır, yabancı çalışma izni nasıl uzatılır, yabancılar için ikamet tezkeresi nasıl alınır,

BAKICI – EV HİZMETLİSİ YABANCILAR

1 NOLU İŞLEM
ÇALIŞMA BAKANLIĞINA 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Pasaport (Türkçe tercüme ve noter onaylı)
6 ad fotoğraf
Belirli süreli iş sözleşmesi (Danışman firma düzenleyecek)
Çalışma Bakanlığı Başvuru formu (Danışman firma düzenleyecek)
İşveren Nüfus müdürlüğü adres yeri belgesi
İşveren Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 Nolu işlemden aldığımız İkamet tezkeresi fotokopisi
İşverenin vereceği Vekalet ( Noter onaylı olacak )
İşveren E devlet şifresi!!!

Çok Önemli Not : Yukarıdaki işlem için çalışma Bakanlığına başvuru yapar iken 6 aylık ikamet tezkerenizin bitimine en az 1,5 ay süre kalmalıdır çünki Çalışma Bakanlığının iş yoğunluğu nedeni ile Çalışma izni işlemi ortalama 1 – 1,5 ayda ancak sonuçlanmaktadır. Çalışma izniniz çıktığında 6 aylık ikamet tezkerenizin süresi en fazla 15 gün geçmiş olabilir ( Sonuç itibari ile ikamet tezkerenizin bitimine en az 1,5 ay süre kala çalışma izni başvurunuzu yapmış olmanız gerekmektedir bundan sonrası başvuru sonuç ihtimali risktir)

2 NOLU İŞLEM 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ ALINDIKTAN SONRA
6 aylık ikametin 1 yıllık ikamete dönüştürülmesi
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 YILLIK ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
İkamet Beyanname Formu (Danışman firma düzenleyecek)
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaportun aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa , son giriş ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfalar.)
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
İş verenin nüfus cüzdanı fotokopisi

Yabancılara çalışma izni için gerekli evraklar, Çalışma Bakanlığı Çalışma izni işlemleri, Emniyet Müdürlüğü yabancılar ikamet tezkeresi formu, Turistik amaçlı yabancılar ikamet tezkeresi uzatma, Türkiye’de yabancılar şubesi ikamet tezkeresi uzatma, yabancılara çalışma izni nasıl alınır,yabancılara ikamet izni nasıl alınır, yabancılara ikamet tezkeresi nasıl alınır, Yabancıların çalışma izinleri,yabancıların çalışma izni nasıl alınır,Yabancıların ikamet izinleri, yabancıların ikamet izni, Yabancıların ikamet izni yönetmeliği,Yabancıların İkamet tezkeresi, yabancıların ikamet tezkeresi alması, yatırım teşvik belgesi, yatırım teşvik belgesi nasıl alınır,yatırım teşvik belgesi nasıl kapatılır, yatırım teşvik belgesi nedir,yatırım teşvik belgesi nereden alınır, yabancılara çalışma izni alınması, yabancılar için çalışma izni alma, yabancılar için çalışma izni başvurusu, yabancılara çalışma izni alma, yabancılar için çalışma izni başvuru dilekçesi, yabancılar çalışma izni başvuru formu, yabancı çalışma izni başvuru formu, yabancılar için çalışma izni başvuru formu, yabancılar için çalışma izni uzatma,
Turizm belgesi almak için danışmanlık


Turizm belgesi almak için danışmanlık

Turizm belgesi alımı işlemleri için yakında yayında olacağız
yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar


Yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar

Turizm setöründe yabancıların çalışma izni Çalışma Bakanlığı yabancıların çalışma izni Uluslararası sermaye yatırımcısı yabancıların Türkiyede çalışma izni Çalışma Bakanlığı mevzuatlarına göre yabancıların Türkiyede çalışma izni için gerekli evraklar

Çalışma Bakanlığı Mevzuatlara ve yönetmeliklere göre

Yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
Yurtiçi başvurularda noter onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti, yurtdışı başvurularında yeminli mütercim onaylı Türkçe tercümeli pasaport sureti,
Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer mesleklerde çalışacak yabancılardan noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,
Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,
(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır.)
Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:
İş mukavelesi,
Döviz gelirlerine ait belgeler,
Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç),
Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak
Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname
ibraz etmesi gerekmektedir.
Yabancıların Türkiyede çalışma izni


Yabancıların Türkiyede çalışma izni

Çalışma Bakanlığı yabancıların çalışma izni Turizm setöründe yabancıların çalışma izni Uluslararası sermaye yatırımcısı yabancıların Türkiyede çalışma izni Çalışma Bakanlığı mevzuatlarına göre yabancıların Türkiyede çalışma izni için gerkli evraklar

Mevzuatlara ve yönetmeliklere göre

yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
Yurtiçi başvurularda noter onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti, yurtdışı başvurularında yeminli mütercim onaylı Türkçe tercümeli pasaport sureti,
Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer mesleklerde çalışacak yabancılardan noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,
Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,
(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır.)
Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:
İş mukavelesi,
Döviz gelirlerine ait belgeler,
Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç),
Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak
Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname
ibraz etmesi gerekmektedir.

Türkiyede çalışma izni, türkiye çalışma izni, yabancı uyruklu işçi çalıştırma, Türkiyede oturma izni, çalışma vizesi, yabancılara çalışma izni, yabancılar oturma izni, yabancıların çalışma izinleri, yabancının çalışma izni, yabancıların çalışma izin, Yabancıların Türkiyede çalışma izni, türk soylu yabancıların çalışma izni, yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar, yabancıların Türkiyede çalışması yabancılar kanunu, ikamet müsadesi başvuru formu, yabancı çalışma izinleri, çalışma bakanlığı yabancı çalışma izni yabancı uyruklu çalışma izni, yabancı uyrukluların çalışma izni, yabancı personel çalışma izni,
Süresiz Çalışma İzni


Süresiz Çalışma İzni
- Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge,
- Yabancının toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan ilgili mercilerden alınan belge,
- Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi.
Çalışma İzni

Çalışma Bakanlıgı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi , yabancıların Türkiyede şirket kurması , yabancıların Türkiyede çalışma izni, Türk soylu yabancıların çalışma izni, yabancıların oturma izni, yabancıya çalışma izni, yabancılar için ikamet tezkeresi, yabancılar için oturma izni, yabancılar ikamet tezkeresi,
yabancının çalışma izni, yabancıların şirket kurması, yabanci ikamet, ikamet müsadesi başvuru formu, ikamet tezkeresi,
ikamet tezkere, ikamet tezkeresi uzatma, yabancılar için ikamet tezkeresi, yabancı ikamet tezkeresi, ikamet değişikliği,
ikamet tezkeresi için gerekli belgeler, ikamet değişikliği nasıl yapılır, yabancı personel çalıştırma, yabancı personel,
yabancı personel çalışma izni, yabancı personel çalışma izni başvurusu, yabancı personel başvuru formu,

 

 
Bağımsız Çalışma İzni


Bağımsız Çalışma İzni
- Yabancının geldiği ülkeden alacağı vergi sicil belgesi,
- Yabancının icra etmeyi arzuladığı faaliyete yönelik bilimsel, teknik veya mesleki eğitimi olduğunu ispatlayan belgeler,
- Mühendis, mimar ve şehir plancısı yabancının icra etmeyi arzuladığı faaliyete yönelik akademik ve mesleki yeterliliği olduğunu kanıtlayan yetkili mercilerden alınmış belgeler,
- Yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge,
- Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde istenilebileceği belirtilen belgeler
İstisnai Çalışma İzni
- Yabancıların Kanunun 8 inci maddesinde sayılan statülerini kanıtlayan belgeler,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,

yabancılar için çalışma izni ,yabancıların çalışma izni, çalışma izni, Türkiyede çalışma izni, türkiye çalışma izni, yabancı uyruklu işçi çalıştırma, Türkiyede oturma izni, çalışma vizesi, yabancılara çalışma izni, yabancılar oturma izni, yabancıların çalışma izinleri, yabancının çalışma izni, yabancıların çalışma izin, Yabancıların Türkiyede çalışma izni,
türk soylu yabancıların çalışma izni, yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar, yabancıların Türkiyede çalışması
yabancılar kanunu, ikamet müsadesi başvuru formu, yabancı çalışma izinleri, çalışma bakanlığı yabancı çalışma izni
yabancı uyruklu çalışma izni, yabancı uyrukluların çalışma izni, yabancı personel çalışma izni, yabancı işçi çalışma izni,
çalışma izni olmayan yabancı, yabancı personel çalışma izni başvurusu, yabancıların şirket kurması, yabancı işlemleri
ikamet izni, yabancı şube, oturma izni,
Çalışma izni


Çalışma izni

Konutlarda ev hizmeti yapmak üzere çalıştırılacak yabancının çalışma izni alması gerekmektedir  Ev hizmetleri sektöründe çalışma izni başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yabancılar, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

Türkiyede çalışma izni

Ev hizmetlisi yabancıların çalışma izni işlemlerinde istenilen belgeler
Yabancıların çalışma izni işlemlerinde yabancının hazırlayacağı evraklar
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,
2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),
3. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,
4. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Diploma sureti
5. Özgeçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)
6. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)

Yabancıların Türkiyede çalışma izni

Yabancıların çalışma izni işlemlerinde işverenin hazırlayacağı belgeler
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2. Cumhuriyet Savcılıklarından alınmış adli sicil belgesi,
3. Nüfus cüzdanı örneği,
4. İkametgah ilmühaberi,
5. Konutta yaşayanların iştigal ve gelir durumunu gösterir belgeler
NOT :Yönetmelikte yabancı ile ilgili olarak belirtilen diğer bilgi ve belgeler de ayrıca dosyaya konulacaktır

 Ankara Kurumsal Danışmanlık yabancıların çalışma izni mevzuatları danışmanlık hizmetleri

yabancılar için çalışma izni ,yabancıların çalışma izni, çalışma izni, Türkiyede çalışma izni, türkiye çalışma izni, yabancı uyruklu işçi çalıştırma, Türkiyede oturma izni, çalışma vizesi, yabancılara çalışma izni, yabancılar oturma izni, yabancıların çalışma izinleri, yabancının çalışma izni, yabancıların çalışma izin, Yabancıların Türkiyede çalışma izni,

Türk soylu yabancıların çalışma izni, yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar, yabancıların Türkiyede çalışması

yabancılar kanunu, ikamet müsadesi başvuru formu, yabancı çalışma izinleri, çalışma bakanlığı yabancı çalışma izni

yabancı uyruklu çalışma izni, yabancı uyrukluların çalışma izni, yabancı personel çalışma izni, yabancı işçi çalışma izni,

çalışma izni olmayan yabancı, yabancı personel çalışma izni başvurusu, yabancıların şirket kurması, yabancı işlemleri

ikamet izni, yabancı şube, oturma izni,
Kategoriler

Yabancı Çalışma İzni

Bağlantılar